Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in gelecek beş yılının planlamasının yapıldığı “2020-2024 Stratejik Planlama Çalışmaları” kapsamında projeleri hayata geçirmek için ilk Stratejik Plan Çalıştayı” nı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaşam kalitesi yüksek ve marka bir Başkent inşa etmek için tüm paydaşlara çağrıda bulunduğu çalışmaların ilk ayağı olarak gerçekleştirilen çalıştay tüm paydaşları bir araya getirdi.

ANKARA İÇİN EL ELE

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Harikalar Diyarında düzenlenen çalıştaya; Ankara’yı Sen Planla” sloganıyla kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Stratejik Plan Çalıştayı’nda Başkent’in geleceğini konuşan taraflar ortak akıl ile kent yönetiminin önemine vurgu yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Mustafa Ünsal, “Ankara’mız için amaçlarımızı, hedeflerimizi, vizyonumuzu, misyonumuzu kurumsal değerlerimizi belirledikten sonra projelerimizi ve faaliyetlerimizi oluşturacağız. Sizlerin de katkılarınızla temel stratejimiz kaynaklarımızı en optimal kullanarak, en doğru en çok talep edilen en vizyoner şekilde proje ve faaliyetlerimizi hayata geçirmek olacak” dedi.

BAŞKENT’İN GELECEĞİNE YATIRIM

Çalıştayda, Uluslararası Kamu Denetçileri ve Stratejik Planlama uzmanları tarafından stratejik planlamaya yönelik hazırlık ve koordinasyon analiz tanıtım sunumları da yapıldı.

Katılımcıların oluşturduğu gruplar, düşünce ve önerilerini birbirleriyle paylaşarak fikir alışverişinde bulunurken, Büyükşehir Belediyesi’nin beş yıllık dönemde planlayacağı faaliyet, proje ve yatırımlarda tüm paydaşların ortak fikirlerinin yer alması kararlaştırıldı. Yapılacak düzenli çalışmaların ardından ortaya çıkacak veriler ışığında Başkentlilerin beklentileri doğrultusunda yeni hedefler belirlenecek.

KENT STRATEJİSİ İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLANACAK

Başkent’in yol haritasının belirlenmesine katkı sağlayacak olan Stratejik Plan Çalıştayında;

Afet Yönetimi,

-Çevre Koruma ve Kontrolü,

-İmar Yönetimi,

-Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi,

-Kültür ve Sanat Hizmetleri Yönetimi,

-Sağlık Hizmetleri Yönetimi,

-Ulaşım Hizmetleri Yönetimi,

-Kırsal Kalkınma,

-Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Belediyecilik Uygulamaları,

-Dijital Dönüşümün Başkent/Akıllı Kent,

-Canlı Dostu Belediye,

-Mahalle Belediyeciliği/Komşuluk Toplulukları,

-Alternatif Ankara/ Rota Ankara/Turizm Çözümleri

konuları tek tek masaya yatırılırken, yapılacak atölye çalışmalarıyla önümüzdeki süreçte hazırlanacak raporlar kent stratejini oluşturacak.

Get a Free Quote Today!