İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Kariyer

Her düzeydeki görev kademelerinde çalıştırılacak uygun nitelikteki personelin araştırılması, seçimi, atanması, yetiştirilmesi, yer değiştirmesi ve işten ayrılması ile her türlü özlük haklarının sağlanması, korunması ve yapılan işlerin yasa, tüzük, yönetmelik ve kararlar çerçevesinde yürütülmesi konusunda, idari işlerin yürütülmesini sağlayan bir birimdir.

İnsan Kaynakları Birimi olarak vizyonumuz; şirketimizin ve diğer belediye iştiraklerinin; İnsan Kaynağı ihtiyaçlarını ‘‘doğru işe doğru insan mottosundan hareket’’ ile verimli ve etkin biçimde yönlendirmek, değerlendirme yapılırken yetkinlik ve liyakatı esas almaktır. Bu sayede çalışan memnuniyeti, isteklilik ve bağlılıklarının en üst düzeye çıkarılması ve sürdürülebilir kılınması “amaçlanmaktadır.

Bu hedef doğrultusunda, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi altyapısı sistem ve süreçleri, birbirleri ve kurumdaki diğer yönetim sistem ve süreçleriyle entegre biçimde işler duruma getirmektir.

Get a Free Quote Today!