Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, şehir hayatında hayvanların doğal yaşamından uzak olduğunun ve bu durumunun hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin farkındayız.  Bu sebeple vatandaşlarımızın hayvanlara karşı duyarlılığını arttırmak ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmekte kararlıyız. 29 Haziran’da ilki düzenlenecek olan çalıştayımızın temel amacı da;belediye olarak somut adımlar atmadan önce,hayvan haklarına duyarlı, bu alanda aktif olarak çalışan dostlarımızın fikirlerini alarak daha etkili çözümler üretme gayretidir. 1.çalıştayımız öncelikle Ankara’da Sokak hayvanları konusundaki temel sorunların tespiti üzerine
yoğunlaşacak olup, belediyemizin websitesine koyulan katılım formunda yeralan sorun ve öneriler kısmı doldurulup tarafımıza gönderildiği takdirde detaylı olarak incelenip not edilecektir. Çalıştayda ortaya çıkan fikir ve öneriler de bir rapor haline getirilerek belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a sunulacak olup, projelerin uygulanmasını izlemek için de ayrıca birizleme komitesi kurulacaktır.

Get a Free Quote Today!