ANKET ANKARA KÜLTÜR TURİZM ETKİNLİKLERİ TEKSTİL TEMİZLİK ORGANİZASYON HİZMETLERİ RESTORASYON VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

İŞİN ADI: Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Bertaraf Sahalarına Gelen, Geri Dönüştürülebilir Malzemelerin Geri Kazanımlarının Sağlanması için Sahaların 1 Yıl Süre ile Kiralanması İşi

İŞİN YERİ: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve işletilmesi ANKET A.Ş. ‘ye verilen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları bertaraf sahaları

NİTELİĞİ: Hafriyat sahalarına gelen yerinde ayrıştırılamayan, tehlikesiz, geri dönüştürülebilir inşaat yıkıntı atıklarının kontrolü, sınıflarına göre ayrıştırılması, geçici depolanması ve ekonomiye geri kazandırmak maksadı ile geri kazanımının sağlanması.

*2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık ihale kapalı teklif usulü(pazarlıksız) ile 20.01.2023 tarihinde saat 14.30’ de Anket A.Ş İhale Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

*İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanı alması zorunludur. Aşağıda belirtilen adresten 250,00.-TL karşılığı ihale dokümanını alabilirler.

Adres: YEŞİLTEPE MAHALLESİ GÜNEBAKAN SOKAK NO: 5 KEÇİÖREN-ANKARA Tel: 0312 441 65 55

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN ARANAN ŞARTLAR

  • Tehlikesiz Atıklar Toplama – Ayırma Belgesi

Teklifler İhale günü 20.01.2023 saat 14:30’ a kadar idare adresine verilebilir.

MUHAMMEN BEDEL

(TAHMİN EDİLEN BEDEL)

1 YIL

1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKEN EN AZ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
2.332.182,00-TL.

(ikimilyonüçyüzotuzikibinyüzseksenikitürklirası)

69.965,46-TL.

(altmışdokuzbindokuzyüzaltmışbeştürklirasıkırkaltıkuruş)

İLAN METNİ

Get a Free Quote Today!