Hafriyat Copy

Hizmetlerimiz

Hafriyat Hizmetleri

23.03.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararında hafriyat döküm sahaları işletilmesini 10 yıl süre ile ANKET AŞ’ye verilmiştir.

Hafriyat Döküm Sahaları

Altındağ- Gicik Akyurt- Ömercik Bağlum- Karşıyaka
Elmadağ Etimesgut- Ballıkuyumcu Gölbaşı- Gerder-Tulumtaş
Kazan- Saray-Kazan Merkez Mamak- Yakupabdal Pursaklar- Gümüşoluk
Polatlı- Eski Polatlı Akşehir Yolu Alacaatlı- Tibaltı

Hizmetler

 • Hafriyat araçlarında belge kontrolü yapılması,
 • Hafriyat yönetim bilgi sistemi ile entegre olan hafriyat araçlarının uydu takip sisteminden anlık izlenmesi,
 • Ruhsatlı inşaat çalışmalarında hafriyatla ilgili gerekli kontrollerin sağlanması,
 • Her türlü plan proje kapsamında üretilen hafriyatların süreç takibinin yapılması,
 • Mobil araçlar ile denetim ve kontrol faaliyetinin gerçekleştirilmesi,
 • Hafriyat ve çevre kirliliği ile ilgili kanun ve yönetmeliğe aykırılık oluşturan durumlar hakkında zabıta ekipleriyle koordinasyon sağlanması,
 • Özel ve tüzel kişilerin taleplerinin incelenmesi ve sonuçlandırılması,
 • Aylık döküm çizelgelerinin yapılması/yaptırılması,
 • Ruhsat kapsamında yapılan inşaat faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilmiş dolgu izinlerinin takibinin ve kontrolünün sağlanması,
 • Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının döküm sahalarında bertaraf edilmesi ve sahaların işletilmesi,
 • Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının döküm sahalarında kontrolü ve atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması,
 • Kapasitesi dolmuş döküm alanlarının kapatılması, rehabilitasyon çalışmasının yürütülmesi,
 • Çevrenin korunması, geliştirilmesi ile hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarından kaynaklanan çevre kirliliğin önlenmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
 • Koordinasyon, denetim ve saha çalışanlarının eğitim ve bilgilendirme toplantılarının planlanması,
 • Hafriyat atıklarının yönetimi ile ilgili Kanun, Yönetmelikler, Mevzuat ve teknik yenilikler çerçevesinde AR-GE çalışmalarının yürütülmesi,
 • Kaçak döküm işlemlerinin tamamen önüne geçilmesi için gerekli denetim ve uygulamaların sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla ilgili görevli birimlerle iş birliği içinde bulunulması,

 

Taşıma Belgesi Alan Firmalar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2018-2020 TARİHLERİ ARALIĞINDA HAFRİYAT TAŞIMA İZİN BELGESİ ALAN FİRMALARA AİT LİSTE

Get a Free Quote Today!